Etkileşim Temelli Dil Müdahale Programı (ETKİ-DİL) Uygulayıcı Eğitimi: Gecikmiş Dil ve Konuşması Olan Çocuklara Yönelik Grup Dil Müdahalesi

Kurs Adı
Etkileşim Temelli Dil Müdahale Programı (ETKİ-DİL) Uygulayıcı Eğitimi: Gecikmiş Dil ve Konuşması Olan Çocuklara Yönelik Grup Dil Müdahalesi

Kurs Eğitim Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Şükriye KAYHAN AKTÜRK, Prof. Dr. Bülent TOĞRAM

Kursu Veren
Dr. Öğr. Üyesi Şükriye KAYHAN AKTÜRK

Kursu Veren Özgeçmiş

Şükriye Kayhan Aktürk, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümleri Çift Anadal Programı’ndan mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında bir dönem Utrecht Üniversitesi’nde Sosyal ve Davranış Bilimleri Fakültesi’nde pedagoji alanında eğitim görmüştür. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olarak uzman psikolojik danışman unvanını almıştır. 2010-2016 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli kademelerdeki okullarda psikolojik danışman ve okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmıştır. Erken çocukluk döneminde dil ve konuşma gelişimine yönelik ilgisi doğrultusunda Dil ve Konuşma Terapisi alanına yönelmiştir. Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı’nı tamamladıktan sonra aynı üniversitede doktora eğitimine başlamıştır. Prof. Dr. Bülent TOĞRAM danışmanlığında yürüttüğü “Etkileşim Temelli Dil Müdahale Programının Geliştirilmesi ve Gecikmiş Dil-Konuşması Olan Çocuklarda Etkililiğinin İncelenmesi” başlıklı doktora tezini 2021 yılında tamamlamıştır. Oyun Terapisi, Filial Terapi, DIR Floortime, Hanen It Takes Two to Talk, PALIN PCI/Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi uygulayıcısıdır. 2017-2021 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM) bünyesinde değerlendirme, terapi ve süpervizyon hizmeti vermiştir. 2022 yılından itibaren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Kursun Amacı
Erken çocukluk döneminde dil ve konuşma terapistleri (DKT) olarak bizlere başvuran çocukların çoğunu gecikmiş dil ve konuşması (GDK) olan çocuklar oluşturmaktadır.  Bu başvuruların genellikle 2-4 yaşlar arasında olması, dil edinimi açısından en kritik süreç olan erken çocukluk dönemini kaçırmadan çocuğa dil ve konuşma müdahalesinde bulunabilmenin kapısını biz DKT’lere açmaktadır.  

Bu kursun amacı, “ETKİ-DİL: Etkileşim Temelli Dil Müdahale Programı”nı uygulamalı olarak tanıtmak ve uygulama eğitimi vermektir. ETKİ-DİL Programı; etkileşimli, çocuk merkezli ve terapist merkezli yaklaşımları bir arada kullanıldığı karma yaklaşımı benimseyen, sözcük gelişimi ve 2-3’lü sözcük kombinasyonlarının uyarımını destekleyen ve sosyal bağlamda sunulan bir müdahale programıdır. 

ETKİ-DİL müdahale programı; GDK’sı olan çocuklarla küçük gruplar şeklinde (5-6 çocuk) çalışmak isteyen DKT’lere sistematik bir yol haritası sunmaktadır. Adımlarının ve içeriğinin belli olması, oyun ve etkinlik temelli küçük grup müdahalesi olması, zamanı etkili kullanmaya ve akran etkileşimine fırsat sunması açısından program DKT’ler için bireysel terapilere alternatif oluşturmaktadır. Program küçük gruplara haftada 90’ar dakikalık iki oturum şeklinde uygulanabilmektedir.  Bunun yanında, program içeriğinde yer alan etkinlikler bireysel terapiler için de kullanılabilmektedir.

Kursun İçeriği ve Akış

Kurs süresince işlenen konular programın uygulanışına yönelik videolar ve vaka örnekleri ile desteklenecektir. Katılımcılar teorik bilgi edinmenin yanı sıra küçük gruplar şeklinde uygulamaları deneyimleme fırsatı bulacaklardır. Kursun akış şeması şu şekildedir:

 

ÖN HAZIRLIK SÜRECİ

Gecikmiş dil ve konuşma (GDK) nedir?

GDK nasıl değerlendirilir? Performans belirleme nasıl yapılır?

GDK grupları nasıl oluşturulur? Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Grup oturumları için uygun fiziksel ortamın düzenlenmesi (öğrenme merkezleri, materyaller vb.) nasıl yapılır?

ETKİ-DİL UYGULAMA SÜRECİ

ETKİ-DİL Müdahale Programı’nın kuramsal dayanağı ve içeriği

Günlük program akışı

Gruba yönelik hedef belirleme

Hedefler doğrultusunda aylık ve günlük etkinlik planı oluşturma

Program akışında yer alan tematik etkinliklerin (serbest oyun, açılış çemberi, dil ve fonolojik farkındalık becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler, etkileşimli kitap okuma, geçiş etkinlikleri, duyusal etkinlikler, bilişsel ve motor becerilere yönelik etkinlikler, kapanış çemberi vb.) videolar ve vaka örnekleri ile anlatımı

Program uygulanırken kullanılan öğretme stratejileri

Katılımcıların küçük gruplar halinde kendi günlük planlarını ve etkinlik planlarını hazırlamaları

Katılımcıların hazırladıkları planları sunmaları

Programın değerlendirilmesi (programa katılan çocukların ara değerlendirilmesi ve son değerlendirmelerinin nasıl gerçekleştirileceği)

KAPANIŞ

Soru-cevap, tartışma

 

Kursun Hedef Çıktıları
Kurs sonunda, katılımcıların ETKİ-DİL Müdahale Programı yoluyla 24-48 aylar arasında dil gecikmesi olan çocuklara grup dil müdahalesinde bulunmaya yönelik teorik bilgi ve pratik  becerileri kazanmış olmaları hedeflenmektedir.