Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

Sevgili Meslektaşlarımız,

Sizleri,  iki yılda bir düzenlediğimiz Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresine davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz gibi, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında DKT’nin Doğduğu Yerde” sloganıyla Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi plânlıyorduk. Ne var ki ulusumuzu derinden sarsan deprem felâketi nedeniyle tüm hazırlıklarımızı buna göre tamamladığımız halde, son dakikada plânlarımızda değişiklik yapmak zorunda kaldık. Tüzüğümüz gereği iki yılda bir Mayıs ayında Dernek Genel Kurulumuzun dernek organlarını seçmek üzere toplanması da gerekiyor. Bu nedenle hem genel kurul çalışmalarımızı gerçekleştirebilmek, hem de kongremizi ertelememek için hızlı bir şekilde toplantıları İstanbul’da gerçekleştirme kararı aldık. Bu hızlı düzenlemede bize her türlü olanağı sağlayan Üsküdar Üniversitesi’ne özellikle teşekkür etmek isteriz.
Evet, 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi bu yıl Dil ve Konuşma Bozuklukları Derneği ile Üsküdar ve Anadolu Üniversitelerinin işbirliği ile 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesinde gerçekleşecektir. 
Yerli ve yabancı meslektaşlarımızın yanı sıra, alanımızın disiplinler arası çalışmalara çok yatkın olması nedeniyle, yıllar boyunca kongrelerimiz pek çok farklı meslek dallarından sunumlar ve izleyiciler ile de zenginleşerek gelişmiştir. 8. UDKB Kongresi yine Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde Altunizade’deki Merkez Yerleşkede gerçekleşmişti. Bu yıl yeni ve daha iyi olanaklara sahip Sağlık Yerleşkesinde gerçekleştiriyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Nöroloji-Psikiyatri-Psikoloji üçgeninde temellenen Üsküdar Üniversitesi’nin dil ve konuşma bozuklukları alanına gösterdiği özel ilgi sayesinde kongremizin daha zengin ve verimli geçeceğini umuyoruz.
11. Ulusal DKB Kongre’sinin çağrılı konuşma temaları “Konuşmanın Motor Kontrolü ve Değerlendirilmesi”, “Öykü Dil Örneklerinin Çözümlenmesi”, “Okul Çağı Çocuklarda Kekemelik ve Yönetimi”, olarak belirlenmiş ve bu konularda alanın önde gelen uzmanları çağrılı konuşmacı olarak kongremize katılmayı kabul etmişlerdir.
İletişim-Dil-Konuşma-Ses-Yutma Bozuklukları alanında hizmet sunan dil ve konuşma terapisti meslektaşlarımız ile diğer disiplinlerden olup da alanımızla ilgili konularda çalışma yapan değerli meslektaşlarımız, sunacakları serbest bildiriler ve poster bildirilerle bilimsel birikimlerini paylaşma ve tartışma olanağı bulacaklardır.
11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresinin ilk iki günü çağrılı konuşmacıların sunumları ile sözlü ve poster bildirilere (19-20 Mayıs 2023); son günü ise (21 Mayıs 2023 Pazar) dernek genel kuruluna, çalıştaylara ve kurslara ayrılmıştır. Kongreye yüz yüze katılamayanlar, sadece ana salonda yapılan sunumlardan bazılarını (izin veren konuşmacıların sunumlarını) kayıt yaptırarak çevrimiçi olarak izleyebilecektir. 
Dil ve Konuşma Bozuklukları bilimlerine katkı veren çok sayıda yerli ve yabancı konuşmacı ile gerçekleştirilecek olan 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi sizlerin katılımıyla daha da zenginleşecektir. Bildirilerinizi ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla…

Prof. Dr. Ahmet Konrot / DKTD Yönetim Kurulu Başkanı -11. UDKB Kongresi Eş Başkanı              

Prof. Dr. İlknur Maviş / 11. UDKB Kongresi Eş Başkanı