Erken Dönem Kekemelikte İletişim Tutumunun Değerlendirilmesi (5N 1K)

Kurs Adı: Erken Dönem Kekemelikte İletişim Tutumunun Değerlendirilmesi (5N 1K)

Kurs Eğitim Sorumlusu/Sorumluları
Dr. Öğr. Üyesi Evrim Gerçek
Dr. Öğr. Üyesi Seçil Aydın Oral

Öğretim Elemanı
-İletişim tutumu nedir, neden ve ne zaman değerlendirilmelidir? (Dr. Öğr. Üyesi Evrim Gerçek)

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Aydın Oral
-İletişim tutumu nerede ve nasıl değerlendirilmelidir, değerlendirme kime yöneliktir? (Dr. Öğr. Üyesi Seçil Aydın Oral)

Kursu Veren Öğretim Elemanlarının Kısa Özgeçmişi

Dr. Öğr. Üyesi Evrim Gerçek
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Lisans, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1999 yılında MEB’de rehber öğretmen olarak başlamış sonrasında Kocaeli Üniversitesi İzmit Rehabilitasyon Merkezi’nde (İREM) dil ve konuşma terapisti, Yankım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde dil ve konuşma bozuklukları uzmanı olarak devam etmiştir. Akademik çalışmaları 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi’nde başlamıştır, halen Maltepe Üniversitesi Dil ve Konuşma terapisi bölümünde Dr. Öğrt. Üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Bilimsel ve klinik ilgi alanı kekemelik ve yürütücü işlevlerdir.

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Aydın Oral
Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği programında Lisans, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına 2000 yılında MEB’de zihinsel engelliler öğretmeni olarak başlamış sonrasında Maltepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Vakfı Özel Academic Hospital ve Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi John Hopkins’de Uzman  Dil ve Konuşma Terapisti  olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2020-2022 yılları arasında Maltepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve doktor öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma terapisi bölümünde Dr. Öğrt. Üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

Kursun Amacı
Kursta, erken dönem kekemelikte kekemeliğin çok boyutlu yapısı temelinde iletişim tutumunu değerlendirmenin gerekliliğine ilişkin kuramsal temele, erken dönem kekemelikte iletişim tutumu değerlendirme prosedürüne ve değerlendirme sonuçlarından klinik karar sürecinde nasıl faydalanılacağına ilişkin bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kurs İçeriği ve Akışı

  1.  

A.İletişim Tutumu

  1.  

İletişim tutumu nedir?

  1.  

Erken dönem kekemelikte iletişim tutumunun değerlendirilmesi neden önemlidir?

  1.  

İletişim tutumu ne zaman değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçlarından klinik karar sürecinde nasıl faydalanılmalıdır?

 

B.İletişim Tutumunun Değerlendirilmesi

1.

Değerlendirme ortam ve koşulları nasıl olmalıdır?

2.

Değerlendirme prosedürü süreçleri nelerdir?

3.

Uygulama örnekleri

 

Kursun Hedef Çıktıları
-Erken dönem kekemelikte iletişim tutumunun önemini kavramak
-İletişim tutumunun nasıl değerlendirileceğine ilişkin bakış oluşturmak
-Değerlendirme sonuçlarından yararlanarak klinik karar vermek