Çocukluk Çağında Kekemelik Terapisi

Kurs Adı
Çocukluk Çağında Kekemelik Terapisi: Uygulamadan Örnekler 

Kurs Eğitim Sorumlusu/Sorumluları
Doç. Dr. R. Sertan Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi M. Emrah Cangi

Öğretim Elemanı
-Okul Öncesi Çağda Kekemelik Terapisi (Dr. Öğr. Üyesi M. Emrah Cangi)
-Okul Çağında Kekemelik Terapisi (Doç. Dr. R. Sertan Özdemir)

Kursu Veren Öğretim Elemanlarının Kısa Özgeçmişi

Doç. Dr. R. Sertan Özdemir 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı'nda (bütünleşik) Doktora eğitimini tamamlamıştır. Akademik ilgi alanı akıcılık bozuklukları olan Özdemir, Avrupa Akıcılık Bozuklukları Programı (ECSF) mezunudur. Çalışma hayatına 1999 yılında Anadolu Üniversitesi DİLKOM’da başlamış aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde devam etmiştir, 2015 yılından beri İstanbul Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Üç dönem Yönetim Kurulunda da yer aldığı Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği (DKTD) Üyesi de olan Özdemir aynı zamanda Uluslararası Hızlı-Bozuk Konuşma Birliğinin (ICA) ülke temsilciliğini yürütmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi M. Emrah Cangi
Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde 2003 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı'nda, “kekemeliği olan ergenlerde mükemmeliyetçiliği” incelediği çalışmasıyla yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora çalışmalarını ise 2015’te Anadolu Üniversitesi’nde, “tele-terapi aracılığı ile kekemelik terapisinin etkililiğini” incelediği çalışmasıyla tamamlamıştır. İkinci yüksek lisans derecesini ise 2019’da Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji programında almıştır. Şu an itibarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği’nde de (DKTD) Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 

Kursun Amacı
Bu kursun amacı; okul öncesi ve okul çağı kekemeliğinin öne çıkan özelliklerini, terapötik ihtiyaçları ve bu gruplara yönelik başlıca kekemelik terapisi yaklaşımlarını ele almak, katılımcılarla birlikte videolar eşliğinde spesifik vaka özellikleri üstünde tartışma yapmaktır.

Kursun İçeriği ve Akış

A.

Okul Öncesi Çağda Kekemelik Terapisi

1

Okul öncesi çağın genel gelişim özellikleri

2

Okul öncesi kekemeliğinin öne çıkan nitelikleri ve kendiliğinden iyileşme

3

Okul öncesi çocuklarla terapötik ilişki kurmak

4

Okul öncesi kekemeliğinin değerlendirilmesinde temel bileşenler

5

Okul öncesi kekemelik terapisinde başlıca programlar: Kesişen ve ayrılan özellikler

6

Kekemeliğe eşlik eden bozuklukların yönetimi

B.

Okul Çağında Kekemelik Terapisi

1

Okul çağı çocuklarının genel gelişim özellikleri

2.

Okul çağı kekemeliğinin öne çıkan özellikleri

3.

Okul çağı kekemeliğinin değerlendirilmesinde temel bileşenler

4.

Okul çağı kekemeliğinin terapisinin temel hedefleri

C.

Videolar eşliğinde vaka tartışmaları (Katılımcılar da kendi vaka videolarını getirebilirler)

 

Kursun Hedef Çıktıları

**Katılımcılar kurs sonunda, okul öncesi ve okul çağı döneme ilişkin;

  • genel gelişim özellikleri 
  • kekemelik özellikleri
  • kekemeliğin yönetiminde önemli noktalar
  • kekemelikte değerlendirme ve terapi yaklaşımları
  • kekemeliğe ek bozuklukların yönetimi
  • konusunda temel bilgileri edinir, spesifik vaka örneklerini gözlemler ve uygulamaya dönük birikimlerini arttırırlar.