BİLDİRİ ÖZET YÖNERGESİ

Bildiri özetlerinin yazılmasında aşağıdaki kuralların göz önünde bulundurulmasını rica ederiz:

 1. Uzunluk: üst sınır 400 kelime
 2. Kenar boşlukları: Üst 3 cm, alt 2.5 cm, sol 3 cm ve sağ 2.5 cm
 3. Yazı tipi ve büyüklüğü: Times New Roman, 11 punto
 4. Satır aralığı: Tek
 5. Sayfa numarası: Alt - orta
 6. Paragraf düzeni: Sola dayalı

Özette aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 1. Giriş
 2. Araştırmanın Amacı
 3. Kuramsal Çerçeve
 4. Yöntem
 5. Bulgular ve Sonuçlar

Özetin sonunda en az beş, en fazla yedi kelimeden oluşan ‘Anahtar Kelimeler’ yer almalıdır.
Bildiri özetleri 30 Nisan 2023 tarihine kadar gönderilmelidir. 
Özetler, Bilim ve Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir. Kongre’de sunulacak çalışmaların daha önce hiçbir yerde sunulmamış ya da yayımlanmamış olması gerekmektedir. 
Bildiri özetleri gönderilirken, POSTER ya da SÖZLÜ SUNUM olarak tercih belirtilmelidir.
Sözlü sunumlar için 15 dakika sunum, 5 dakika tartışma olmak üzere 20 dakika, poster sunumlar için de 5 dakika sunum, 5 dakika tartışma olmak üzere 10 dakikalık süre ayrılacaktır.

KONGRE SIRASINDA TÜM SUNUMLAR POWER POINT ORTAMINDA YAPILMALIDIR.

Bildiri Özetleri için son tarih: 30 Nisan 2023
Kabul edilen bildirilerin sitede yayınlanması: 11 Mayıs 2023

Bildiri Özetleri WORD formatında ulusaldkbk23@gmail.com  adresine gönderilmelidir.