Çocuklarda Anlatı Becerilerinin Makro ve Mikro Yapılar Bağlamında Uygulamalı Değerlendirilmesi

Kurs Adı
Çocuklarda Anlatı Becerilerinin Makro ve Mikro Yapılar Bağlamında Uygulamalı Değerlendirilmesi

Kurs Sorumluları
Dr. Öğr. Üyesi Semra Selvi-Balo

Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Semra Selvi-Balo

Kursu Veren Öğretim Elemanının Kısa Özgeçmişi

Dr. Öğr. Üyesi Semra Selvi-Balo
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü’nden 2012 yılında bölüm birinciliği ile mezun olmuştur. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programında başladığı yüksek lisans eğitimini afazi alanında yazdığı “Kapsamlı Afazi Testinin Türkçeye Uyarlanması: İmgelem, Tanıdıklık, Edinim Yaşı ve Adlandırma Uyumu Çalışmaları” adlı teziyle 2016 yılında bitirerek Uzman Dil ve Konuşma Terapisti unvanını almıştır. 2016 yılında aynı bölümde başladığı doktora eğitimini “Türkçe Konuşan Tek Dilli Tipik Gelişim Gösteren ve Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocukların Anlatı Becerilerinin MAIN-TR Aracılığıyla Karşılaştırılması: Uzaktan Çevrimiçi Değerlendirme” adlı tez çalışmasıyla 2021 yılında bitirerek doktor unvanını kazanmıştır. Dil ve konuşma terapisi alanında COST ve BAP projelerinde araştırmacı olarak görev almıştır. Dr. Selvi-Balo’nun çalışma alanları gelişimsel ve edinilmiş dil bozuklukları ile klinik dilbilimdir. Halen Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Kursun İçeriği ve Amacı
Dil bozukluğuna sahip çocukların değerlendirilmesi sürecinde anlatı becerileri önemli bir yere sahiptir. Bu kurs, çocuklarda anlatı becerilerinin makro ve mikro yapılar bağlamında değerlendirilmesi konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Kurs içeriğinde çocuklarda anlatı becerilerinin gelişimi sürecinden, anlatı becerilerini değerlendirmeyi sağlayan değerlendirme araçlarından, anlatıda değerlendirilen makro ve mikro yapıların neler olduğundan ve tipik gelişim gösteren çocuklar ile gelişimsel dil bozukluğu olan çocukların anlatı becerilerindeki farklılıklardan bahsedilecektir. Son olarak, bir anlatı aracı olan MAIN-TR ile yapılmış anlatı değerlendirmesinden video örnekleri sunulacaktır.

 

İÇERİK

1

Çocuklarda anlatı becerilerinin gelişimi

2

Anlatı becerilerini değerlendirmeyi sağlayan araçlar

3

Anlatıda makro ve mikro yapılar

4

Tipik gelişim gösteren ve gelişimsel dil bozukluğu olan çocuklarda anlatı becerilerinin karşılaştırılması

5

MAIN-TR uygulama örneği