Tanıdan Müdahaleye Gelişimsel Dil Bozukluğu

Kurs Adı
Tanıdan Müdahaleye Gelişimsel Dil Bozukluğu

Kurs Eğitim Sorumlusu/Sorumluları
Doç. Dr. Şaziye Yılmaz Seçkin

Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Şaziye Yılmaz Seçkin

Kursu Veren Öğretim Eleman(lar)ının Kısa Özgeçmişi

Doç. Dr. Şaziye SEÇKİN YILMAZ 2009 yılında Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği A.B.D.’den bölüm üçüncüsü ve yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde 2012 yılında yüksek lisans, 2017 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında TÜBİTAK yurtiçi doktora bursunu kazanmış ve eğitimini bursiyer olarak tamamlama başarısını göstermiştir. İkinci yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır.

Resmi ve özel özel eğitim kurumlarında özel eğitim öğretmeni ve özel özel eğitim merkezlerinde dil konuşma terapisti olarak çalışmıştır. 2018 yılı Ekim ayından itibaren Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Okuma-yazma ve dil-konuşma bozuklukları alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitime ve sertifika programına katılmıştır. Yine bu alanlarda çok sayıda bildiri, makale ve kitap bölümü yazmış, tez danışmanlığı yapmıştır. Akademik çalışmalarına devam ederken Duru Danışmanlık Merkezi’nde klinik deneyimini bilimsel bilgileri ile birleştirerek değerlendirme ve terapi yapmaktadır. 

Kursun İçeriği ve Amacı
Bu çalıştay, dil ve konuşma terapistleri ile terapist adaylarının gelişimsel dil bozukluğu (GDB) ile ilgili güncel bilgi ve uygulamalara yönelik bir bakış açısı kazanmalarını amaçlamaktadır. uygulama örnekleri ışığında dil ve konuşma terapisinde müzikten nasıl yararlanılabileceğine ilişkin bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

İÇERİK

1

Gelişimsel dil bozukluğu nedir, ne değildir? (Ayırıcı tanı, özellikler, gelişim sürecinde GDB’ye işaret eden durumlar, GDB’ye eşlik eden diğer diğer bozukluk ve durumlar vb.)

2

GDB ve özgül dil bozukluğu (Ne, neden değişti?).

3

GDB’de değerlendirme dil değerlendirme yaklaşımları ve değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler.

4

GDB’de kanıt temelli müdahale (Dil becerilerine yönelik genel ve spesifik müdahale yöntemleri).

5

GDB’de vaka örnekleri.