Ses Terapisi Uygulamaları

Kurs Adı
Ses Terapisi Uygulamaları

Kurs Sorumluları
Doç. Dr. Elçin Tadıhan Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Eren Balo

Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Elçin Tadıhan Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Eren Balo

Kursu Veren Öğretim Eleman(lar)ının Kısa Özgeçmişi

Doç. Dr. Elçin Tadıhan Özkan
1981 İstanbul doğumlu olan Elçin TADIHAN ÖZKAN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden lisans derecesini 2003 yılında, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalından ise 2006 yılında “Sulkus Vokalis Hastalarında Algılanan Diplofoni ile Subharmonik Bileşenler Derecesi Parametresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” tez çalışmasını tamamlayarak yüksek lisans derecesini ve 2012 yılında “Disfonisi olan ilköğretim çağı çocuklarında vokal fonksiyon egzersizleri ve vokal hijyen önerilerinden oluşan ses terapisi programının etkililiğinin incelenmesi” adlı tez çalışmasını tamamlayarak doktora derecesini almıştır. 2006-2011 seneleri arasında özel hastane ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde dil ve konuşma terapisti olarak çalışmıştır. 2011 yılında akademisyenliğe Anadolu Üniversitesi bünyesinde araştırma görevlisi olarak başlayan Dr. TADIHAN ÖZKAN, 2017 senesinde doçent ünvanını almaya hak kazanmıştır. Halen Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte ve tez çalışmaları yürütmektedir. Bunun yanında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcılığı, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı idari görevlerini de sürdürmektedir.  

Pediatrik ve yetişkin ses bozukluklarının yanında terapi materyali geliştirme alanında çalışmalar yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Eren Balo
2012 yılında Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünden mezun oldu. 2013-2016 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı. “Türkçe Konuşan Dudak Damak Yarığı Olan Çocukların Alveolar ve Post-alveolar Sürtünmeli Seslerinin Akustik Olarak İncelenmesi” adlı tez çalışmasını tamamlayarak 2016 yılında Uzman Dil ve Konuşma Terapisti unvanını aldı. Daha sonra yine aynı üniversitede 2016-2021 tarihleri arasında Dil ve Konuşma Terapisi alanında Doktora çalışması yaptı. 2021 yılında “Fonksiyonel Disfonisi Olan Opera ve Oyunculuk Bölümü Öğrencilerinde Bütüncül Ses Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi” adlı tezini tamamlayarak DKT alanında Doktor unvanını kazandı. 

Dr. Öğr. Üyesi Eren Balo, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde 2014-2022 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmış 2022 yılından bu yana doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bölümde lisans ve lisansüstü düzeyde ses bozuklukları, dudak damak yarıkları ve bu derslere ilişkin uygulama dersleri vermektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi DİLKOM’da ses bozuklukları ve dudak damak yarıklarına ilişkin değerlendirme ve terapiler yapmaktadır. 

Ses bozuklukları, profesyonel ses, dudak damak yarıkları ve rezonans bozuklukları başlıca araştırma ve ilgi alanlarıdır. 

Kursun İçeriği ve Amacı
Ses bozukluklarının rehabilitasyonunda ses terapisi sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Ses bozuklukları alanında çalışan bir dil ve konuşma terapistinin pek çok farklı ses terapisi yöntemlerini açıklayabiliyor ve başarılı bir şekilde uygulayabiliyor olması gerekir. Eğitimde  ses terapisi yaklaşımları, vokal fonksiyon egzersizleri, yarı-tıkalı ses yolu egzersizleri ve semptomatik ses terapisi yöntemleri anlatılacaktır. Eğitim teorik bilgiler ve pratik uygulama içermektedir. Katılımcılar çalışma gruplarına ayrılacak ve role-play yöntemiyle anlatılan ses terapisi yöntemlerini uygulama fırsatı bulacaklardır.

 

İÇERİK

1

Ses bozukluklarında terapi yaklaşımları

2

Terapi yaklaşımlarının sınıflanıdırlması

3

Vokal fonksiyon egzersizleri

4

Yarı-tıkalı ses yolu egzersizleri

5

Semptomatik ses terapisi yöntemleri

6

Ses terapisi yöntemlerinin uygulaması